Poprzednio

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO BEMOWO

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000019230

NIP

5222592920

REGON

017243420

Adres siedziby

Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

253,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, reprezentacja spółki jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  253,8 mln zł

  Liczba udziałów

  253764

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

13,7 mln zł

2022 r.

34,2 mln zł

2021 r.

35,9 mln zł

2020 r.

26,1 mln zł

2019 r.

21,9 mln zł

2018 r.

3,6 mln zł

2017 r.

1,7 mln zł

2016 r.

28,6 mln zł

2015 r.

967 tys. zł

2013 r.

1,3 tys. zł

2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,3 tys. zł 967 tys. zł 28,6 mln zł 1,7 mln zł 3,6 mln zł 21,9 mln zł 26,1 mln zł 35,9 mln zł 34,2 mln zł 13,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000