Nazwa pełna

"M.A.S." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000191602

NIP

6640007132

REGON

290522392

Adres siedziby

Składowa 34, 27-200 Starachowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

853,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a)w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie; B)w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

60 tys. zł

2021 r.

8,1 mln zł

2020 r.

21,8 mln zł

2019 r.

21,2 tys. zł

2017 r.

42,6 tys. zł

2014 r.

11,8 tys. zł

2013 r.

4,1 tys. zł

2007 r.

39,7 tys. zł

2006 r.

214,5 tys. zł

2005 r.

79,1 tys. zł

2004 r.

6,3 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2013
2014
2017
2019
2020
2021
2022
6,3 tys. zł 79,1 tys. zł 214,5 tys. zł 39,7 tys. zł 4,1 tys. zł 11,8 tys. zł 42,6 tys. zł 21,2 tys. zł 21,8 mln zł 8,1 mln zł 60 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

27,5 mln zł

12,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1482 SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004