Nazwa pełna

LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000191387

NIP

8522406515

REGON

812663605

Adres siedziby

Kwitnącej Wiśni 2, 05-462 Majdan, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 stycznia 2004 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes lub wiceprezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu nie pełniących funkcji prezesa ani wiceprezesa zarządu łącznie lub członek zarządu nie pełniący funkcji prezesa ani wiceprezesa zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 29 marca 2004 r.

  Wartość udziałów

  150 tys. zł

  Liczba udziałów

  300

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 czerwca 2005 r.

  300 udziałów po 500 złotych 150.000 złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

640,3 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004