Nazwa pełna

GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000191052

NIP

1050000072

REGON

015639443

Adres siedziby

Nowy Józefów 70, 94-406 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 stycznia 2004 r.

Kapitał zakładowy

476,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  476,5 mln zł

  Liczba udziałów

  104000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

31,7 mln zł

2021 r.

31,8 mln zł

2020 r.

31,4 mln zł

2019 r.

28,9 mln zł

2018 r.

26,9 mln zł

2017 r.

24,9 mln zł

2016 r.

6,9 mln zł

2015 r.

7,7 mln zł

2014 r.

6,6 mln zł

2013 r.

10,3 mln zł

2012 r.

5,9 mln zł

2011 r.

8,5 mln zł

2010 r.

2,7 mln zł

2009 r.

3,4 mln zł

2008 r.

10,9 mln zł

2007 r.

2,4 mln zł

2006 r.

6,8 mln zł

2005 r.

125,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
125,8 tys. zł 6,8 mln zł 2,4 mln zł 10,9 mln zł 3,4 mln zł 2,7 mln zł 8,5 mln zł 5,9 mln zł 10,3 mln zł 6,6 mln zł 7,7 mln zł 6,9 mln zł 24,9 mln zł 26,9 mln zł 28,9 mln zł 31,4 mln zł 31,8 mln zł 31,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2007