SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000019102

Numer NIP

5272228027

Numer REGON

14981458

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Adres WWW

TFI@PZU.PL

Sposób reprezentacji

1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Kapitał zakładowy

13 mln

ul. Al. Jana Pawła Ii 24

00-133 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI