Nazwa pełna

WARSZAWSKI KLUB SENIORÓW LOTNICTWA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000189590

NIP

5223051184

REGON

010947246

Data rejestracji

24 lutego 2004 r.

Adres siedziby

Komitetu Obrony Robotników 39, 00-906 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Działanie na rzecz rozwoju lotnictwa, 2. Integrowanie społeczności lotniczej, 3. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej pomiędzy członkami klubu w kraju i zagranicą, 4. Kultywowanie i przekazywanie młodzieży tradycji Polskiego lotnictwa oraz opieka nad podmiotami i miejscami ważnymi dla historii lotnictwa, 5. Opieka nad członkami klubu wymagającymi szczególnej troski.

Zarząd Wksl Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności umów, porozumień oraz dokumentów majątkowych, a także oświadczeń i pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa lub, w jego imieniu wiceprezesa oraz skarbnika lub, w jego imieniu, innego upoważnionego członka zarządu klubu

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Wksl Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2264 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZ. CYWILNY I REJESTROWY