Nazwa pełna

"INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000189130

NIP

5560010462

REGON

090428498

Adres siedziby

Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 stycznia 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

4,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, albo dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART.2 UST.2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,1 mln zł

  Liczba udziałów

  1225

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

13,3 tys. zł

2021 r.

6,3 mln zł

2020 r.

17,7 mln zł

2018 r.

8,7 mln zł

2017 r.

11,8 tys. zł

2014 r.

72,2 tys. zł

2013 r.

1,8 mln zł

2012 r.

744 tys. zł

2012
2013
2014
2017
2018
2020
2021
2022
744 tys. zł 1,8 mln zł 72,2 tys. zł 11,8 tys. zł 8,7 mln zł 17,7 mln zł 6,3 mln zł 13,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

40,3 mln zł

22,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2941 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015