Poprzednio

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW CHORYCH Z ZESPOŁEM DOWNA W ŁODZI

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 15 maja 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA W ŁODZI

KRS

0000018766

NIP

7261791205

REGON

470758649

Adres siedziby

Franciszkańska 15 / 3U, 91-433 Łódź, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

3 lipca 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia składane są zawsze dwuosobowo przez zarząd, z tym że jedną z osób musi być zawsze przewodniczący lub wiceprzewodniczący zarządu.

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Cel działania

Kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizacji chorych z zespołem downa i innymi niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym i społecznym.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

6,8 tys. zł

2015 r.

9 tys. zł

2012 r.

1 tys. zł

2012
2015
2016
1 tys. zł 9 tys. zł 6,8 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.DOWNS.PL

Adres e-mail

STOW.DOWN@WP.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 163 SĄD OKRĘGOWY I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA