Nazwa pełna

WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000187067

NIP

5262740108

REGON

015636440

Data rejestracji

10 stycznia 2004 r.

Adres siedziby

Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentują wyłącznie komplementariusze. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz podpisywania umów upoważniony jest każdy komplementariusz lub prokurent działający jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 28 stycznia 2004 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 16 marca 2015 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 16 marca 2015 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 16 marca 2015 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 25 marca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 25 marca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009