Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

3 mln zł

2018 r.

67 tys. zł

2017 r.

35,8 tys. zł

2016 r.

14,2 tys. zł

2015 r.

26,7 tys. zł

2014 r.

553,6 tys. zł

2013 r.

49,5 tys. zł

2012 r.

116,9 tys. zł

2010 r.

22,1 tys. zł

2006 r.

50 zł

2004 r.

3 tys. zł

2004
2006
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 tys. zł 50 zł 22,1 tys. zł 116,9 tys. zł 49,5 tys. zł 553,6 tys. zł 26,7 tys. zł 14,2 tys. zł 35,8 tys. zł 67 tys. zł 3 mln zł 1,1 mln zł