Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

284,3 tys. zł

2019 r.

14,6 mln zł

2018 r.

16,4 mln zł

2017 r.

21,3 mln zł

2016 r.

32,9 mln zł

2006 r.

701,4 zł

2006
2016
2017
2018
2019
2020
701,4 zł 32,9 mln zł 21,3 mln zł 16,4 mln zł 14,6 mln zł 284,3 tys. zł