Nazwa pełna

"SF HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000018550

NIP

5262461288

REGON

016398935

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

4,1 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółki składa dwóch członków zarządu łącznie, jeden członek zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest działanie jedynego członka zarządu albo dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,1 mld zł

  Liczba udziałów

  8137165

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2005 r.

5,6 tys. zł

2004 r.

8,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 61591 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.04.2001