Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

397,1 tys. zł

2019 r.

271,4 tys. zł

2018 r.

184,8 tys. zł

2017 r.

300,7 tys. zł

2016 r.

263,5 tys. zł

2015 r.

280,4 tys. zł

2014 r.

196,4 tys. zł

2013 r.

232,3 tys. zł

2012 r.

287,3 tys. zł

2011 r.

193,6 tys. zł

2010 r.

132,9 tys. zł

2007 r.

557 zł

2005 r.

7,9 zł

2004 r.

5,7 tys. zł

2004
2005
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5,7 tys. zł 7,9 zł 557 zł 132,9 tys. zł 193,6 tys. zł 287,3 tys. zł 232,3 tys. zł 196,4 tys. zł 280,4 tys. zł 263,5 tys. zł 300,7 tys. zł 184,8 tys. zł 271,4 tys. zł 397,1 tys. zł