Nazwa pełna

POLSKIE AGENCJE OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000185480

NIP

5272162707

REGON

013164361

Adres siedziby

Aleja Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 stycznia 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

500 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

19,3 tys. zł

2022 r.

683 tys. zł

2021 r.

265,8 tys. zł

2020 r.

53,7 tys. zł

2019 r.

271,4 tys. zł

2018 r.

184,8 tys. zł

2017 r.

300,7 tys. zł

2016 r.

263,5 tys. zł

2015 r.

280,4 tys. zł

2014 r.

196,4 tys. zł

2013 r.

232,3 tys. zł

2012 r.

287,3 tys. zł

2011 r.

193,6 tys. zł

2010 r.

132,9 tys. zł

2007 r.

557 zł

2005 r.

7,9 zł

2004 r.

5,7 tys. zł

2004
2005
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,7 tys. zł 7,9 zł 557 zł 132,9 tys. zł 193,6 tys. zł 287,3 tys. zł 232,3 tys. zł 196,4 tys. zł 280,4 tys. zł 263,5 tys. zł 300,7 tys. zł 184,8 tys. zł 271,4 tys. zł 53,7 tys. zł 265,8 tys. zł 683 tys. zł 19,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

PAO.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB B 50753 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002