Poprzednio

KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL"

Nazwa pełna

GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000185170

NIP

8660001369

REGON

830327684

Adres siedziby

Grzybów, 28-200 Staszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 grudnia 2003 r.

Kapitał zakładowy

60,6 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

60,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

  • Od 2 sierpnia 2017 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

  • Od 22 września 2020 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

  • Od 24 czerwca 2022 r.

    CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU, DO DNIA POWOŁANIA NOWEGO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, W KAŻDYM JEDNAK RAZIE NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

30 października 2013 r.

DKK-140/2013

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,2 mln zł

2020 r.

123,2 tys. zł

2019 r.

44,8 tys. zł

2018 r.

203 tys. zł

2017 r.

1,7 mln zł

2016 r.

136,1 tys. zł

2015 r.

1,9 tys. zł

2014 r.

3,8 tys. zł

2012 r.

357,9 tys. zł

2010 r.

35,3 mln zł

2007 r.

2,6 mln zł

2004 r.

3,1 mln zł

2004
2007
2010
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,1 mln zł 2,6 mln zł 35,3 mln zł 357,9 tys. zł 3,8 tys. zł 1,9 tys. zł 136,1 tys. zł 1,7 mln zł 203 tys. zł 44,8 tys. zł 123,2 tys. zł 2,2 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

SIARKOPOL@GRUPAAZOTY.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003