Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

9,1 mln zł

2019 r.

206,5 tys. zł

2018 r.

96,8 tys. zł

2017 r.

221,2 tys. zł

2016 r.

370,8 tys. zł

2013 r.

93,6 mln zł

2012 r.

35,2 mln zł

2011 r.

1,1 mln zł

2010 r.

34,8 mln zł

2009 r.

140 mln zł

2007 r.

560 zł

2007
2009
2010
2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
560 zł 140 mln zł 34,8 mln zł 1,1 mln zł 35,2 mln zł 93,6 mln zł 370,8 tys. zł 221,2 tys. zł 96,8 tys. zł 206,5 tys. zł 9,1 mln zł 3,3 mln zł