Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON"

KRS

0000184702

NIP

5342246480

REGON

015635511

Adres siedziby

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 grudnia 2003 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji stowarzyszenia. Do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania rozporządzeń majątkowych uprawnieni są: - jednoosobowo - przewodniczący zarządu - wspólnie - dwaj członkowie zarządu

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,9 mln zł

2022 r.

5,7 mln zł

2021 r.

6,3 mln zł

2020 r.

7,3 mln zł

2019 r.

7,8 mln zł

2018 r.

9,1 mln zł

2017 r.

11,6 mln zł

2016 r.

12,7 mln zł

2015 r.

12,3 mln zł

2014 r.

13,7 mln zł

2013 r.

18,6 mln zł

2012 r.

18,3 mln zł

2011 r.

10,6 mln zł

2010 r.

6,6 mln zł

2009 r.

851,9 tys. zł

2008 r.

468,2 tys. zł

2007 r.

215,1 tys. zł

2006 r.

26,4 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
26,4 tys. zł 215,1 tys. zł 468,2 tys. zł 851,9 tys. zł 6,6 mln zł 10,6 mln zł 18,3 mln zł 18,6 mln zł 13,7 mln zł 12,3 mln zł 12,7 mln zł 11,6 mln zł 9,1 mln zł 7,8 mln zł 7,3 mln zł 6,3 mln zł 5,7 mln zł 2,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

2,3 mln zł

2,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004