Poprzednio

CENTRUM DYSTRYBUCJI MAZOWSZE

Nazwa pełna

CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000018423

NIP

8442004660

REGON

790753207

Adres siedziby

Wojska Polskiego 112 A, 16-400 Suwałki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 7 czerwca 2001 r.

  Wartość udziałów

  2,7 mln zł

  Liczba udziałów

  5420

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 czerwca 2001 r.

  Wartość udziałów

  1,3 mln zł

  Liczba udziałów

  2581

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,7 mln zł

2019 r.

227,5 tys. zł

2018 r.

437,3 tys. zł

2017 r.

2,6 mln zł

2016 r.

39,9 tys. zł

2013 r.

120 tys. zł

2012 r.

2,6 tys. zł

2011 r.

9,8 tys. zł

2006 r.

3,5 tys. zł

2006
2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
3,5 tys. zł 9,8 tys. zł 2,6 tys. zł 120 tys. zł 39,9 tys. zł 2,6 mln zł 437,3 tys. zł 227,5 tys. zł 6,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

12 mln zł

4,5 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.CDM-DREWNO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1341 SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017