Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 12 kwietnia 2016 r.

Nazwa pełna

PODKARPACKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

KRS

0000184055

NIP

8131090893

REGON

690031026

Adres siedziby

Gołębia 10, 35-205 Rzeszów, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

Data rejestracji

18 grudnia 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa związku lub wiceprezesa oraz księgowego (skarbnika). 2. Dla ważności innych dokumentów finansowych wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez zarząd. 3. Dla ważności pozostałych dokumentów wymagany jest podpis prezesa związku lub innego upoważnionego przez prezydium członka zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Cel działania

Podstawowymi celami związku są: 1. Wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu zaliczanych do strzelectwa sportowego. 2. Zapewnienie młodzieżowej kadrze wojewódzkiej wysokiego poziomu sportowego we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. 3. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynowanie działań wszystkich członków związku.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 17 SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE