Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,8 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2011 r.

72,9 tys. zł

2010 r.

481,8 tys. zł

2009 r.

232,5 tys. zł

2008 r.

290,7 tys. zł

2007 r.

817,6 tys. zł

2006 r.

280 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
2021
280 tys. zł 817,6 tys. zł 290,7 tys. zł 232,5 tys. zł 481,8 tys. zł 72,9 tys. zł 3,7 mln zł 12,8 mln zł