Nazwa pełna

KINO ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000184012

NIP

5213273776

REGON

015618659

Adres siedziby

Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 grudnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym w każdym przypadku prezes lub wiceprezes (jeżeli został powołany).

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

30 września 2019 r.

DKK-189/2019

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki z o.o.

    CZŁONEK ZARZĄDU/OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,8 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2011 r.

72,9 tys. zł

2010 r.

481,8 tys. zł

2009 r.

232,5 tys. zł

2008 r.

290,7 tys. zł

2007 r.

817,6 tys. zł

2006 r.

280 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
2021
280 tys. zł 817,6 tys. zł 290,7 tys. zł 232,5 tys. zł 481,8 tys. zł 72,9 tys. zł 3,7 mln zł 12,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004