Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 33, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

BIESZCZADZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000183251

NIP

6890002644

REGON

371168249

Data rejestracji

15 stycznia 2004 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

185 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub prokurent.

 • Od 16 września 2016 r.

  PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  84 tys. zł

  Liczba udziałów

  84

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  28 tys. zł

  Liczba udziałów

  28

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  28 tys. zł

  Liczba udziałów

  28

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  45 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016