Nazwa pełna

SAPERE AUSO - MAŁOPOLSKA FUNDACJA STYPENDIALNA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000182507

NIP

6772220377

REGON

356776532

Data rejestracji

9 grudnia 2003 r.

Adres siedziby

Os. Teatralne 4A / 101A, 31-945 Kraków, Polska

Cel działania

Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży -wzrost aktywności edukacyjnej -promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej -rozwój współpracy międzynarodowej młodzieży w dziedzinie edukacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu fundacji upoważniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY