Nazwa pełna

"OMEGA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000181446

NIP

8722188359

REGON

691767893

Adres siedziby

Gawrzyłowska 37, 39-200 Dębica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 listopada 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jeżeli zarząd jest wieloosobowy wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

45,4 tys. zł

2021 r.

89 tys. zł

2020 r.

83,5 tys. zł

2019 r.

75 tys. zł

2018 r.

106,5 tys. zł

2017 r.

88,2 tys. zł

2016 r.

152,5 tys. zł

2015 r.

30,3 tys. zł

2014 r.

136,3 tys. zł

2013 r.

146,6 tys. zł

2012 r.

275,3 tys. zł

2011 r.

95,8 tys. zł

2010 r.

84,9 tys. zł

2009 r.

85 tys. zł

2008 r.

69,8 tys. zł

2007 r.

136,5 tys. zł

2006 r.

61,5 tys. zł

2005 r.

12,5 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12,5 tys. zł 61,5 tys. zł 136,5 tys. zł 69,8 tys. zł 85 tys. zł 84,9 tys. zł 95,8 tys. zł 275,3 tys. zł 146,6 tys. zł 136,3 tys. zł 30,3 tys. zł 152,5 tys. zł 88,2 tys. zł 106,5 tys. zł 75 tys. zł 83,5 tys. zł 89 tys. zł 45,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004