Poprzednio

ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO-ENERGIA"

Nazwa pełna

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000181417

NIP

6411006444

REGON

272661854

Adres siedziby

Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 grudnia 2003 r.

Kapitał zakładowy

120,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

3 lutego 2012 r.

DKK-8/2012

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 37 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 8 października 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM.

  • Od 9 września 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

696,9 tys. zł

2021 r.

336,9 zł

2020 r.

23,1 mln zł

2019 r.

6,9 mln zł

2018 r.

10,7 mln zł

2017 r.

12,6 mln zł

2016 r.

325,7 tys. zł

2015 r.

572,8 tys. zł

2014 r.

293,9 tys. zł

2013 r.

78,5 tys. zł

2012 r.

379,4 tys. zł

2011 r.

57,9 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
57,9 tys. zł 379,4 tys. zł 78,5 tys. zł 293,9 tys. zł 572,8 tys. zł 325,7 tys. zł 12,6 mln zł 10,7 mln zł 6,9 mln zł 23,1 mln zł 336,9 zł 696,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

104,8 mln zł

49,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12148 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003