Poprzednio

GEO - MARKET

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 07.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 16.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 16.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 14.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 24.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 30.05.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.05.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 08.05.2012

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 06.04.2011

  01 stycznia 2010r. - 31 grudnia 2010r.

 • 21.06.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 28.05.2009

  01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 07.07.2008

  01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 24.07.2007

  01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 21.11.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 20.09.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01 stycznia 2010r. - 31 grudnia 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01 stycznia 2010r. - 31 grudnia 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01 stycznia 2010r. - 31 grudnia 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 13.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 02.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 31.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 09.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 14.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 24.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 24.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013