Poprzednio

GEO - MARKET

Nazwa pełna

POLMLEK RACIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000181296

NIP

7821014202

REGON

630303135

Adres siedziby

Zawoda 48, 09-140 Raciąż, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 grudnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

21,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W przypadku powołania prokurenta jest on upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu spółki łącznie z innym członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki z o.o.

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

670,1 tys. zł

2019 r.

1,6 mln zł

2012 r.

18,1 tys. zł

2012
2019
2020
18,1 tys. zł 1,6 mln zł 670,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

5,1 mln zł

1,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.POLMLEK.COM

Adres e-mail

SEKRETARIAT.RACIAZ@POLMLEK.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4442 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004