Poprzednio

FORTECZNY PARK KULTUROWY W SREBRNEJ GÓRZE

Nazwa pełna

"TWIERDZA SREBRNA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000181062

NIP

8871684069

REGON

891503946

Adres siedziby

Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 grudnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jest jedno lub trzyosobowy. Jeżeli zarząd jest trzyosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu lub dwóch wiceprezesów działających łącznie albo jeden członek zarządu działający razem z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  3 mln zł

  Liczba udziałów

  5977

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

29,4 mln zł

2020 r.

414,5 tys. zł

2019 r.

83,1 tys. zł

2017 r.

2 mln zł

2015 r.

4,6 tys. zł

2014 r.

50,3 tys. zł

2013 r.

44,5 tys. zł

2012 r.

181,5 tys. zł

2011 r.

18,7 tys. zł

2010 r.

240,4 tys. zł

2004 r.

5,7 tys. zł

2004
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2019
2020
2021
5,7 tys. zł 240,4 tys. zł 18,7 tys. zł 181,5 tys. zł 44,5 tys. zł 50,3 tys. zł 4,6 tys. zł 2 mln zł 83,1 tys. zł 414,5 tys. zł 29,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

3,1 mln zł

2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003