Nazwa pełna

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII - ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W WARSZAWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000181006

NIP

5251435488

REGON

010753358

Data rejestracji

9 grudnia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

25 września 2017 r.

Adres siedziby

Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest pogłębianie wiedzy historycznej I upowszechnianie jej, a także reprezentowanie historyków (w szczególności warszawskich)

Zarząd Oddziału Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W imieniu zarządu towarzystwo reprezentują prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz lub jego zastępca bądź inny członek prezydium upoważniony do tego przez zarząd. Dla ważności pism dotyczących praw I obowiązków majątkowych towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz skarbnika lub jego zastępcy.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Oddziału Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RJT 113 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY