Nazwa pełna

FUNDACJA BIESZCZADZKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000180514

NIP

6881245689

REGON

371165802

Data rejestracji

9 grudnia 2003 r.

Adres siedziby

1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska

Cel działania

Misją fundacji jest integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju bieszczadów a także wspieranie rozwoju bieszczadów, a także wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja ludności.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

263,3 tys. zł

2019 r.

265 tys. zł

2018 r.

10,3 tys. zł

2016 r.

3,4 tys. zł

2015 r.

11,9 tys. zł

2014 r.

5,7 tys. zł

2012 r.

15,9 tys. zł

2010 r.

9 tys. zł

2007 r.

103,9 tys. zł

2006 r.

444,1 tys. zł

2006
2007
2010
2012
2014
2015
2016
2018
2019
2020
444,1 tys. zł 103,9 tys. zł 9 tys. zł 15,9 tys. zł 5,7 tys. zł 11,9 tys. zł 3,4 tys. zł 10,3 tys. zł 265 tys. zł 263,3 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli, w tym do podpisywania w imieniu fundacji zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch spośród pozostałych członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJA .BIESZCZADY.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY