Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 15 marca 2004 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ORKIESTRA DĘTA" PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZUCINIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000180174

REGON

852735302

Data rejestracji

19 listopada 2003 r.

Adres siedziby

Tadeusza Kościuszki 32, 33-230 Szczucin, Polska

Cel działania

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań, sprzyjających artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi członków orkiestry dętej, działającej przy ochotniczej straży pożarnej w szczucinie, upowszechnianie edukacji i kultury muzycznej, promowanie pracy i osiągnięć tejże orkiestry, a także wspieranie statutowych celów ochotniczej straży pożarnej w szczucinie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY