Nazwa pełna

"KARPACKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW I ROZWOJU"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000179585

NIP

6871791077

REGON

371167190

Data rejestracji

14 listopada 2003 r.

Data ostatniej zmiany

9 marca 2010 r.

Adres siedziby

Kochanowskiego 27, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego, naukowego I sportowego, - zapobieganie powstawania różnic kulturowych I patologii społecznych, - wszechstronne propagowanie informacji, metod I technik w zakresie działalności gospodarczej, kulturalnej, naukowej I sportowej, - promocja I popieranie idei: unii europejskiej, samorządności I przedsiębiorczości, - pobudzanie świadomości demokratycznych społeczeństwa, - ochrona dóbr kultury I środowiska naturalnego, - promowanie I wspieranie młodych talentów.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa I składania innych oświdaczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób prezesa zarządu oraz jednego z wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY