Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,5 mln zł

2013 r.

4 tys. zł

2012 r.

292,8 tys. zł

2005 r.

142,8 tys. zł

2005
2012
2013
2020
142,8 tys. zł 292,8 tys. zł 4 tys. zł 4,5 mln zł