Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE DYREKTORÓW SZPITALI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000178750

REGON

350591688

Data rejestracji

5 listopada 2003 r.

Data ostatniej zmiany

23 stycznia 2008 r.

Adres siedziby

Prądnicka 80, 31-202 Kraków, Polska

Cel działania

Wspieranie I wspomaganie członków stowarzyszenia w realizacji statutowych zadań dyrektorów szpitali I dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, -wzajemne kontakty członków ułatwiające obieg informacji, -wzajemna wymiana doświadczeń wraz z wdrażaniem nowoczesnych metod I technik, -wspólne rozwiązywanie aktualnych problemów, -promocja usług medycznych szpitali, -nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi stowarzyszeniami zarządzania szpitalami z innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi, -udział w konsultacjach z władzami terenowymi I resortowymi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezydent reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz I działa w jego imieniu

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 935 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY