Poprzednio

TOM - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ

Nazwa pełna

TOM-DOLEKO-EKOLA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000177775

NIP

9552081024

REGON

812648014

Adres siedziby

Pomorska 112, 70-812 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 listopada 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Kapitał wpłacony

2,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu samoistnie, w przypadku zaś zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

17,6 tys. zł

2022 r.

15,1 tys. zł

2021 r.

39,6 tys. zł

2020 r.

75,1 tys. zł

2019 r.

35,1 tys. zł

2018 r.

27,6 tys. zł

2017 r.

24,8 tys. zł

2016 r.

4,5 tys. zł

2010 r.

2,6 tys. zł

2010
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,6 tys. zł 4,5 tys. zł 24,8 tys. zł 27,6 tys. zł 35,1 tys. zł 75,1 tys. zł 39,6 tys. zł 15,1 tys. zł 17,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

HTTPS://TOMOO.PL/

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2011