Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000177502

NIP

5262353386

REGON

014859131

Data rejestracji

27 października 2003 r.

Data ostatniej zmiany

15 października 2018 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej. 2. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców. 3. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców. 4. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców. 5. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy I polityki gospodarczej. 6. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców. 7. Organizowanie szkoleń pracodawców. 8. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców. 9. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi związku działający łącznie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "80" SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY