Nazwa pełna

KLOSTERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000176817

NIP

8992488226

REGON

932942657

Adres siedziby

Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 października 2003 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.02.2012

  Do

  01.02.2014

 • Od

  01.03.2014

  Do

  01.04.2019

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie, pozostali członkowie zarządu reprezentują spółkę łącznie z innym członkiem zarządu albo z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  3 mln zł

  Liczba udziałów

  6029

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004