Nazwa pełna

POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000176567

NIP

5252111983

REGON

010304011

Adres siedziby

Legionowa 9 / 2, 01-343 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

16 października 2003 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezesi izby jednoosobowo reprezentują izbę na zewnątrz i składają w jej imieniu oświadczenia woli. W zakresie powyższych uprawnień, prezesi, działając łącznie, mogą delegować swoje kompetencje na innych członków zarządu lub na osoby przez zarząd wskazane.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

161,8 tys. zł

2020 r.

116,4 tys. zł

2019 r.

1,4 tys. zł

2018 r.

14,8 tys. zł

2015 r.

35,1 tys. zł

2014 r.

33,7 tys. zł

2013 r.

10 tys. zł

2012 r.

14,5 tys. zł

2009 r.

47 tys. zł

2008 r.

8 tys. zł

2007 r.

5,6 tys. zł

2006 r.

25 tys. zł

2005 r.

20 tys. zł

2004 r.

3,9 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
3,9 tys. zł 20 tys. zł 25 tys. zł 5,6 tys. zł 8 tys. zł 47 tys. zł 14,5 tys. zł 10 tys. zł 33,7 tys. zł 35,1 tys. zł 14,8 tys. zł 1,4 tys. zł 116,4 tys. zł 161,8 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.POL-UKR.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG 45 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003