Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 26, obowiązujące od 5 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

"BURZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000176351

NIP

7821921259

REGON

630942869

Data rejestracji

13 października 2003 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Batorego 81, 65-735 Zielona Góra, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

840 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

Przedmiot pozostałej działalności
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Reklama

 • Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki liczy jedną osobę

Wspólnicy
 • Od 13 października 2003 r.

  Wartość udziałów

  554.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  1109

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 października 2003 r.

  Wartość udziałów

  201.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  403

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  84 tys. zł

  Liczba udziałów

  168

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • Od 13 października 2003 r.

  Od 3 marca 2010 r.

  SAMODZIELNA

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2869 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003