DMC

Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 14.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.04.2019

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 10.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 19.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 10.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 25.06.2013

  2012 rok

 • 24.09.2012

  Za rok 2011

 • 12.07.2011

  Za rok 2010

 • 13.07.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 14.07.2009

  Za rok 2008

 • 30.06.2008

  Za rok 2007

 • 11.07.2007

  Za rok 2006

 • 03.07.2006

  Za rok 2005

 • 16.08.2005

  2004 rok

 • 20.07.2004

  01. 11. 2003 - 31. 12. 2003

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • Za rok 2011

 • Za rok 2010

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • Za rok 2008

 • Za rok 2007

 • Za rok 2006

 • Za rok 2005

 • 2004 rok

 • 01. 11. 2003 - 31. 12. 2003

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • Za rok 2011

 • Za rok 2010

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • Za rok 2008

 • Za rok 2007

 • Za rok 2006

 • Za rok 2005

 • 2004 rok