DMC

Nazwa pełna

DMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000176174

NIP

6351684139

REGON

278128629

Data rejestracji

13 października 2003 r.

Adres siedziby

Przemysłowa 55, 43-100 Tychy, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania i podpisywania w imieniu spółki oświadczeń o charakterze majątkowym uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania w imieniu spółki oświadczeń o charakterze majątkowym, których przedmiotem jest rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej pięciokrotność kapitału zakładowego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu i prokurenta łącznie, w pozostałych zaś przypadkach do składania w/w oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania doświadczenia o wartości dziesięciokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. Prokura samoistna uprawnia prokurenta do samodzielnego dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem spółki orad do składania podpisów w jej imieniu.

 • PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
 • Od 13 października 2003 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003