DMC

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

DMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000176174

NIP

6351684139

REGON

278128629

Data rejestracji

13 października 2003 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Przemysłowa 55, 43-100 Tychy, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

 • Produkcja włókien chemicznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Działalność prawnicza

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność w zakresie architektury

 • Pozostałe badania i analizy techniczne

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania i podpisywania w imieniu spółki oświadczeń o charakterze majątkowym uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania w imieniu spółki oświadczeń o charakterze majątkowym, których przedmiotem jest rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej pięciokrotność kapitału zakładowego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu i prokurenta łącznie, w pozostałych zaś przypadkach do składania w/w oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania doświadczenia o wartości dziesięciokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. Prokura samoistna uprawnia prokurenta do samodzielnego dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem spółki orad do składania podpisów w jej imieniu.

 • PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
 • Od 13 października 2003 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003