Poprzednio

MALACHIT INVEST

Nazwa pełna

D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000175906

NIP

8951797611

REGON

932930192

Adres siedziby

Stanisława Pilata 18, 51-605 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 października 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

26. 04. 2005 r. - uchwała zgromadzenia wspólników nr 1/2005 o rozwiązaniu spółki dolnośląskie składy budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzona w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej we wrocławiu przy pl. Srebrnym 1/4, notariusz anna sobków-kielar, repertorium a nr 804/2005

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważniony jest każdy z członków zarządu działający jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 października 2003 r.

  Wartość udziałów

  16,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  33

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 stycznia 2013 r.

  Wartość udziałów

  17 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 stycznia 2013 r.

  Wartość udziałów

  16,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  33

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

25,2 tys. zł

2020 r.

40,6 tys. zł

2019 r.

10,2 tys. zł

2018 r.

10,2 tys. zł

2017 r.

17,2 tys. zł

2016 r.

16 tys. zł

2015 r.

19,9 tys. zł

2014 r.

14,4 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
14,4 tys. zł 19,9 tys. zł 16 tys. zł 17,2 tys. zł 10,2 tys. zł 10,2 tys. zł 40,6 tys. zł 25,2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003