Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

29,5 tys. zł

2021 r.

831,8 tys. zł

2020 r.

1,5 mln zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

894,1 tys. zł

2017 r.

1 mln zł

2013 r.

5,5 tys. zł

2011 r.

39,6 tys. zł

2011
2013
2017
2018
2019
2020
2021
2022
39,6 tys. zł 5,5 tys. zł 1 mln zł 894,1 tys. zł 1,2 mln zł 1,5 mln zł 831,8 tys. zł 29,5 tys. zł