Nazwa pełna

STIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000175193

NIP

5222720430

REGON

015527885

Data rejestracji

7 października 2003 r.

Data ostatniej zmiany

24 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

823 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich I ciesielskich dla budownictwa

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja opakowań drewnianych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; Produkcja wyrobów z korka, słomy I materiałów używanych do wyplatania

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Obróbka metali I nakładanie powłok na metale

 • Produkcja zegarków I zegarów

 • Produkcja mebli biurowych I sklepowych

 • Produkcja mebli kuchennych

 • Produkcja pozostałych mebli

 • Zakładanie stolarki budowlanej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo - w przypadku zarządu jednoosobowego. W przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku ustanowienia prokurenta członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 5 listopada 2004 r.

  546 /PIEĆSET CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 273.000 ZŁ. /DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH/.

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

 • 1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004