Nazwa pełna

HYDRO EXTRUSION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000175030

NIP

7630003558

REGON

570087910

Adres siedziby

Kopernika 18, 64-980 Trzcianka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 października 2003 r.

Kapitał zakładowy

9,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu- łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  9,9 mln zł

  Liczba udziałów

  19710

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,7 mln zł

2022 r.

1,5 mln zł

2021 r.

8,9 mln zł

2020 r.

5,8 mln zł

2019 r.

101,2 tys. zł

2018 r.

400,5 tys. zł

2017 r.

399 tys. zł

2016 r.

300 tys. zł

2014 r.

33,6 tys. zł

2012 r.

39,1 tys. zł

2011 r.

34,3 tys. zł

2010 r.

3,5 tys. zł

2008 r.

28 tys. zł

2007 r.

26,6 tys. zł

2007
2008
2010
2011
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
26,6 tys. zł 28 tys. zł 3,5 tys. zł 34,3 tys. zł 39,1 tys. zł 33,6 tys. zł 300 tys. zł 399 tys. zł 400,5 tys. zł 101,2 tys. zł 5,8 mln zł 8,9 mln zł 1,5 mln zł 2,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,8 mln zł

5,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 798 SĄD REJONOWY W PILE - SĄD GOSPODARCZY - SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003