Nazwa pełna

AMERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000174712

NIP

5252277241

REGON

015572124

Data rejestracji

30 września 2003 r.

Adres siedziby

Józefa Bema 89, 01-233 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2020 r. — 26 sierpnia 2020 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu samodzielnie; W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy - prezes zarządu samodzielnie albo co najmniej dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004