Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9 mln zł

2020 r.

5 mln zł

2019 r.

12,3 mln zł

2019
2020
2021
12,3 mln zł 5 mln zł 9 mln zł