Nazwa pełna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

KRS

0000174011

NIP

8351328753

REGON

750081271

Adres siedziby

Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, Polska

Forma prawna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Data rejestracji

23 września 2003 r.

Status podatnika VAT
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Organ reprezentacji

Kwalifikacje

Mgr położnictwa

Cel działania

Świadczenie usług zdrowotnych i promocji zdrowia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanej w formie lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego, pomocy doraźnej, rehabilitacji, diagnostyki, medycyny pracy, pielęgnacji chorych, opieki paliatywno-hospicyjnej.

Organ sprawujący nadzór
Podmiot tworzący
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

16,8 tys. zł

2019 r.

456,3 tys. zł

2018 r.

12,7 tys. zł

2017 r.

6 tys. zł

2015 r.

8,1 tys. zł

2012 r.

221,7 tys. zł

2004 r.

11,6 tys. zł

2003 r.

3,1 tys. zł

2003
2004
2012
2015
2017
2018
2019
2020
3,1 tys. zł 11,6 tys. zł 221,7 tys. zł 8,1 tys. zł 6 tys. zł 12,7 tys. zł 456,3 tys. zł 16,8 tys. zł
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 6 SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH - WYDZIAŁ GOSPODARCZY