Nazwa pełna

"INSTYTUT IMIENIA LECHA KACZYŃSKIEGO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000173661

NIP

5262033960

REGON

012492235

Data rejestracji

30 września 2003 r.

Adres siedziby

Srebrna 16, 00-810 Warszawa, Polska

Cel działania

Cele fundacji: 1. Działanie na rzecz rozwijania świadomości politycznej polaków, 2. Działanie na rzecz rozwoju demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju wolnego obiegu myśli i wymiany opinii w społeczeństwie i instytucji działających na rzecz praw i wolności obywatelskich, w tym szczególnie wolności słowa, 3. Działanie na rzecz tworzenia koncepcji ideowych i organizacyjnych, dotyczących spraw państwa i organizacji jego aparatu, 4. Działanie na rzecz rozwijania koncepcji teoretycznych i przedsięwzięć społecznych, mających na celu zwiększenie skuteczności działań państwa, 5. Działanie na rzecz rozwijania idei, które przyczynią się do utrwalania demokracji i porządkowania systemu politycznego, 6. Działanie na rzecz pomocy ludziom, pracującym w niezależnym ruchu edytorskim - zarówno prasowym jak i książkowym, telewizyjnym, radiowym, filmowym, komputerowym i poligraficznym - jak również pracującym na rzecz demokracji i świadomości politycznej polaków.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5092 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY