Nazwa pełna

"INSTYTUT IMIENIA LECHA KACZYŃSKIEGO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000173661

NIP

5262033960

REGON

012492235

Data rejestracji

30 września 2003 r.

Data ostatniej zmiany

6 czerwca 2017 r.

Adres siedziby

Srebrna 16, 00-810 Warszawa, Polska

Cel działania

Cele fundacji: 1. Działanie na rzecz rozwijania świadomości politycznej polaków, 2. Działanie na rzecz rozwoju demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju wolnego obiegu myśli I wymiany opinii w społeczeństwie I instytucji działających na rzecz praw I wolności obywatelskich, w tym szczególnie wolności słowa, 3. Działanie na rzecz tworzenia koncepcji ideowych I organizacyjnych, dotyczących spraw państwa I organizacji jego aparatu, 4. Działanie na rzecz rozwijania koncepcji teoretycznych I przedsięwzięć społecznych, mających na celu zwiększenie skuteczności działań państwa, 5. Działanie na rzecz rozwijania idei, które przyczynią się do utrwalania demokracji I porządkowania systemu politycznego, 6. Działanie na rzecz pomocy ludziom, pracującym w niezależnym ruchu edytorskim - zarówno prasowym jak I książkowym, telewizyjnym, radiowym, filmowym, komputerowym I poligraficznym - jak również pracującym na rzecz demokracji I świadomości politycznej polaków.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5092 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY