Poprzednio

RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJĄ

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 22 kwietnia 2013 r.

Nazwa pełna

RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJĄ

KRS

0000173568

REGON

231171725

Adres siedziby

Drzymały 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 września 2003 r.

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Rozwiązanie

Postanowienie sądu rejonowego dla wrocławia - fabrycznej ix wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego z dnia 24 czerwca 2009 r. W sprawie wr ix ns rej krs 3840/09/332 o rozwiązaniu stowarzyszenia i zarządzeniu jego likwidacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub trzech członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Czynne uczestniczenie w życiu publicznym i wyrażanie zróżnicowanych poglądów; 2. Ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich; 3. Podejmowanie walki z występującymi zjawiskami patologii społecznej i korupcji;

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ A 493 SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE I WYDZIAŁ CYWILNY